Tuesday, April 15, 2008

GURU DAN SASARAN KUALITI

SETIAP GURU MESTI MEMPUNYAI SASARAN TERSENDIRI DI DALAM SESI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.

"Pengetahuan bukan merupakan kebaikan intelektual yang tertinggi,
yang lebih tinggi nilainya ialah kefahaman, dan selepas itu,
ialah hikmah."
~ Mortimer J.Adler

Kualiti Dalam Pendidikan (Hamzah Mohamed)

Apa yang dimaksudkan dalam perkara ini antaranya adalah:
1. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermutu
2.Proses P&P yang mengembangkan potensi insan dari segi psikomotor, kognitif dan afektif ke tahap yang optimum
3.Kadar celik huruf yang tinggi
4.Pencapaian akademik tinggi dan cemerlang
5.Penyertaan kokurikulum yang aktid dan bermakna
6.Pengurusan hal ehwal murid, kebersihan dan keceriaan mewujudkan suasana yang kondusif bagi membina budaya ilmu dan budaya sekolah yang tinggi
7.Pengurusan keseluruhan yang telus dan cekap lagi berkesan.